Upis na prvi kurs iz novog ciklusa obuke CCNA, novembar 2012.

Objavljujemo upis u novu grupu polaznika na prvi kurs iz programa Cisco Certified Network Associate (CCNA). Program CCNA se sastoji od četiri kursa i cilj programa su teoretska znanja i praktične veštine iz oblasti projektivanja, izvođenja i održavanja savremenih računarskih mreža.

Cela obuka tipično traje godinu ipo dana uz dinamiku od jedne sesije u laboratoriji sedmično.

Kurs Network fundamentals je prvi od četiri kursa CCNA programa, bavi se postavljanjem i kabliranjem mreža, mrežnim protokolima i servisima, kao i operativnim sistemima mrežnih uređaja. Ovaj kurs je osnova za naredne kurseve vezane za projektovanje mreža, rutiranje i WAN mreže.
Kurs se izvodi u dinamici jedanput sedmično po četiri sata u specijalizovanoj laboratoriji, predviđeno je trinaest sesija nastave, pripremne sesije za ispit, praktični i završni ispit.

Cena kursa je 36.000 dinara, studenti osnovnih i diplomskih studija Elektronskog fakulteta čije se studije finansiraju iz budžeta plaćaju 50% od pune cene, a studenti magistarskih i doktorskih studija Elektronskog fakulteta čije se studije finansiraju iz budžeta plaćaju 80% od pune cene.

Upis počinje u utorak, 6. novembra 2012. godine i otvoren je do formiranja grupe. Zbog ograničenih resursa Akademije, bićemo u mogućnosti da prihvatimo samo prvih petnaest polaznika, po redosledu upisivanja. Upis se sprovodi po proceduri objavljenoj u odeljku Upis.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju u laboratoriji L3 na Elektronskom fakultetu u Nišu, na telefon 018/529-603 ili konsultujte lokaciju akademije.