Upis

Upis na kurseve

Cisco akademija mrežnih tehnologija Elektronskog fakulteta u Nišu povremeno raspisuje upis polaznika na kurseve.

Pri raspisivanju upisa upravljamo se raspoloživošću kapaciteta akademije i polaznicima koji ispunjavaju preduslove za upis.

Upisivanje na prve kurseve iz pojedinog programa se obavlja po sledećoj proceduri:

  1. Upis u redoslednu listu slanjem popunjenog upisnog lista. Popunjeni i potpisani upisni list se šalje elektronskom poštom na adresu Akademije. Zbog politike kvaliteta Akademije, broj polaznika u grupi je strogo ograničen i upisivanje na kurs se obavlja prema redoslednoj listi, po redosledu prijavljivanja.
  2. Nakon popunjavanja predviđenog broja polaznika, upućujemo poziv potencijalnim polaznicima da izvrše uplatu. Kopiju uplatnice treba dostaviti u roku od tri radna dana, takođe na adresu elektonske pošte Akademije. Nakon isteka ovog roka, upućujemo poziv sledećem prijavljenom polazniku po redoslednoj listi.
  3. Formira se grupa polaznika i upućuje se poziv na prvi sastanak.

Informacija o početku upisa se objavljuje na naslovnoj strani sajta, u odeljku novosti, a takođe se šalje i na meiling listu. Da biste se prijavili na meiling listu i redovno dobijali informacije o aktuelnostima sa Akademije, dovoljno je da pošaljete poruku sa naslovom SUBSCRIBE na adresu: ca (na serveru) elfak.ni.ac.rs.