CCNA

CCNA

CCNA (Cisco Certified Network Associate) je prvi korak na putu profesionalnog razvoja svakog kandidata i postavlja dobru osnovu poznavanja mreža. Studenti se osposobljavaju da instaliraju, konfigurišu i upravljaju LAN i WAN mrežama i pristupnim servisima. Radi lakšeg savladavanja gradiva i uspešnijeg praćenja napredovanja studenata, CCNA je podeljen na tri kursa, i to:

  • CCNA 1 – Introduction to Networks
  • CCNA 2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials
  • CCNA 3 – Enterprise Networking, Security, and Automation