CCNA2

CCNA 2 – Mrežni protokoli i uređaji

CCNA2 je drugi od četiri kursa i upoznaje studente sa konceptima komutacije paketa kroz mrežu i rutiranja, kao i sa konfigurisanjem rutera, radom sa Cisco operativnim sistemom na mrežnim uređajima, konfigurisanjem protokola rutiranja, TCP/IP i kontrolom pristupa (ACL), itd.

Cilj ovog kursa je detaljno savladavanje principa rada, projektovanja i implementacije lokalnih računarskih mreža. Polaznici implementiraju lokalnu mrežu srednje veličine (par stotina uređaja na mreži), podešavaju sve mrežne uređaje, podešavaju dodatne servise na mreži (npr. DHCP i sl.), podešavaju prava pristupa (firewall, i sl.) i povezuju implementiranu mrežu na internet. Cilj je dobiti kompletno funkcionalnu mrežu (npr. preduzeća sa par stotina zaposlenih) koja je povezana na internet.

Pregled tema obrađenih u CCNA2:

 • 1. Routing Concepts
 • 2. Static Routing
 • 3. Routing Dynamically
 • 4. Switched Networks
 • 5. Switch Configuration
 • 6. VLANs
 • 7. Access Control Lists
 • 8. DHCP
 • 9. NAT for IPv4
 • 10. Device Discovery, Management, and Maintenance

Očekuje se da polaznici ovog kursa u toku trajanja ovog kursa, kroz pobrojane teme, savladaju teoretska i praktična znanja koja se ogledaju u sledećem:

 • teoretska znanja:
  • rutiranje paketa kroz računarsku mrežu
  • projektovanje lokalnih mreža
  • dodatni servisi lokalnih mreža
  • povezivanje lokalnih mreža na internet
 • praktična znanja:
  • kriterijumi za izbor ruting protokola, projektovanje i podešavanje
  • planiranje i projektovanje lokalnih mreža
  • podešavanje DHCP servisa i firewall-a
  • povezivanje lokalne mreže na internet i NAT-ovanje saobraćaja

Primer zadatka koji polaznici rešavaju i praktično implementiraju na opremi u učionici na praktičnom delu ispita na kraju ovog kursa je prikazan na slici ispod.

zadatak