CCNA2

CCNA 2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials

CCNA2 je drugi od tri kursa i upoznaje studente sa konceptima komutacije paketa kroz mrežu i rutiranja, kao i sa konfigurisanjem rutera, radom sa Cisco operativnim sistemom na mrežnim uređajima, konfigurisanjem protokola rutiranja, TCP/IP i kontrolom pristupa (ACL), itd.

Cilj ovog kursa je detaljno savladavanje principa rada, projektovanja i implementacije lokalnih računarskih mreža. Polaznici implementiraju lokalnu mrežu srednje veličine (par stotina uređaja na mreži), podešavaju sve mrežne uređaje, podešavaju bežične mreže, podešavaju dodatne servise na mreži (npr. DHCP, Etherchannel, bezbednosni aspekti mrežnih uređaja). Cilj je dobiti kompletno funkcionalnu mrežu (npr. preduzeća sa par stotina zaposlenih).

Pregled tema obrađenih u CCNA2:

 1.  Basic Device Configuration
 2.  Switching Concepts
 3.  VLANs
 4.  Inter-VLAN Routing
 5.  STP
 6.  EtherChannel
 7.  DHCPv4
 8.  SLAAC and DHCPv6 Concepts
 9.  FHRP Concepts
 10.  LAN Security Concepts
 11.  Switch Security Configuration
 12.  WLAN Concepts
 13.  WLAN Configuration
 14.  Routing Concepts
 15.  IP Static Routing
 16.  Troubleshoot Static and Default Routes

Očekuje se da polaznici ovog kursa u toku trajanja ovog kursa, kroz pobrojane teme, savladaju teoretska i praktična znanja koja se ogledaju u sledećem:

 • teoretska znanja:
  • rutiranje paketa kroz računarsku mrežu
  • projektovanje lokalnih mreža
  • projektovanje bežičnih mreža
  • dodatni servisi lokalnih mreža
 • praktična znanja:
  • planiranje i projektovanje lokalnih mreža
  • planiranje i projektovanje bežičnih mreža
  • podešavanje DHCP servisa
  • kreiranje redundantnih topologija i visokopouzdanih mreža
  • rutiranje kroz mrežu

Primer zadatka koji polaznici rešavaju i praktično implementiraju na opremi u učionici na praktičnom delu ispita na kraju ovog kursa je prikazan na slici ispod.