Kontakt

Cisco Akademija mrežnih tehnologija

Elektronski fakultet
Univerzitet u Nišu
Aleksandra Medvedeva 14
P.O.BOX 73
18000 Niš, Srbija

elektronska adresa: ca [na serveru] elfak.ni.ac.rs

Za prijavljivanje na meiling listu, pošaljite poruku sa SUBSCRIBE u naslovu na adresu akademije.

Tel. +381 18 529 603
Fax. +381 18 588 399