Cisco CCNA & System Engineering

U okviru pripreme kandidata za budući poziv sistem inženjera, Cisko je na već dobro poznati portfolio CCNA kurseva koji obuhvataju projektovanje, implementaciju i administraciju računarskih mreža dodao i kurseve koji zaokružuju sistemsko inženjerstvo kroz administraciju operativnih sistema i programiranje za automatizaciju operativnih poslova.

Cisko akademija mrežnih tehnologija Elektronskog fakulteta u Nišu prati globalne trendove, pa je tako CCNA program proširen kursevima iz administracija Linux operativnih sistema i programiranja u pajtonu.

U okviru trosemestralne Cisko CCNA obuke za sistem inženjere koja se organizuje na Elektronskom fakultetu u Nišu uključeni su sledeći kursevi:

CCNAv7:

CCNA1 – Introduction to Networks
CCNA2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials
CCNA3 – Enterprise Networking, Security, and Automation

Administracija operativnih sistema

L1 – Linux Essentials

Automatizacija administrativnih procesa

P1 – Programming Essentials in Python

Svih 5 kurseva obuhvaćeno je kroz jedinstvenu CCNA obuku u trajanju od 3 semestra, a značajan fond sati posvećen je praktičnom radu na opremi. Detalje o kursevima možete saznati ovde.

cisco ccna
linux course
python