Novosti – arhiva

Upis na prvi kurs CCNA R&S, oktobar 2014.

Upis na treći kurs CCNA R&S, oktobar 2014.

Upis na drugi kurs CCNA R&S, april 2014.

Upis na četvrti kurs CCNA, februar 2014.

Upis na prvi kurs CCNA R&S, novembar 2013.

Dan otvorenih vrata 24. oktobar 2013.

Upis na treći kurs CCNA, oktobar 2013.

Upis na drugi kurs CCNA, maj 2013.
Upis na završni kurs CCNA, april 2013.
Upis na prvi kurs iz novog ciklusa obuke CCNA, novembar 2012.
Upis na kurs CCNA – LAN Switching and Wireless, novembar 2012.
Upis na drugi kurs CCNA – jun 2012
Upis na CCNA – završni kurs
Slobodna mesta na početnom kursu CCNA