CCNA3

CCNA 3 – Male, srednje i velike mreže

CCNA3 se bavi naprednim tehnikama rutiranja i naprednim protokolima lokalnih mreža.

Cilj ovog kursa je skaliranje koncepta malih i srednjih lokalnih mreža, obrađivanih u prethodnom kursu, na velike mreže sa par stotina, pa i hiljada uređaja. Polaznici sagledavaju realne probleme koji postoje kod mreža ovih razmera i rešavaju ih tehnikama naprednog rutiranja i naprednim protokolima lokalnih mreža. Dodatni cilj je ovladavanje tehnikama za povećanje propusnog opsega mreže, kojima se trenutno mogu postići brzine prenosa i preko 100 Gbps. Takođe, jedan od ciljeva je projektovanje i implementacija pouzdanih mreža.

Pregled tema obradenih u CCNA3:

 • 1. LAN Design
 • 2. Scaling VLANs
 • 3. STP
 • 4. EtherChannel and HSRP
 • 5. Dynamic Routing
 • 6. EIGRP
 • 7. EIGRP Tuning and Troubleshooting
 • 8. Single-Area OSPF
 • 9. Multiarea OSPF
 • 10. OSPF Tuning and Troubleshooting

Očekuje se da polaznici ovog kursa u toku trajanja ovog kursa, kroz pobrojane teme, savladaju teoretska i praktična znanja koja se ogledaju u sledećem:

 • teoretska znanja:
  • skaliranje lokalnih mreža
  • napredni rutirang protokoli
  • projektovanje i implementacija redundantnih (pozdanih) mrežnih arhitektura
  • tehnike za povećavanje propusnog opsega
 • praktična znanja:
  • projektovanje redundantnih mrežnih topologija i implementacija pouzdanih mreža
  • korišćenje tehnika za povećanje brzine lokalnih mreža
  • povezivanje i podešavanje rutiranja na velikim mrežama

Primer zadatka koji polaznici rešavaju i praktično implementiraju na opremi u učionici na praktičnom delu ispita na kraju ovog kursa je prikazan na slici ispod.

zadatak za prakticni deo ispita