CCNA3

CCNA 3 – Enterprise Networking, Security, and Automation

CCNA3 se bavi naprednim tehnikama rutiranja, povezivanjem lokalnih mreža na internet, planiranjem i konfiguracijom WAN mreža, kao i naprednim mrežnim protokolima i tehnologijama.

Cilj ovog kursa je skaliranje koncepta malih i srednjih lokalnih mreža, obrađivanih u prethodnom kursu, na velike mreže sa par stotina, pa i hiljada uređaja. Polaznici sagledavaju realne probleme koji postoje kod mreža ovih razmera i rešavaju ih tehnikama naprednog rutiranja i naprednim protokolima, ali i povezuju lokalne mreže koje se nalaze na različitim georgafskim lokacijama VPN tehnikama za tunelovanje saobraćaja kroz internet. Dodatni cilj je ovladavanje tehnikama za povećanje propusnog opsega mreže, kao i obezbeđivanje kvaliteta usluge korisnicima (QoS).

Pregled tema obradenih u CCNA3:

 1.  Single-Area OSPFv2 Concepts
 2.  Single-Area OSPFv2 Configuration
 3.  Network Security Concepts
 4.  ACL Concepts
 5.  ACLs for IPv4 Configuration
 6.  NAT for IPv4
 7.  WAN Concepts
 8.  VPN and IPsec Concepts
 9.  QoS Concepts
 10.  Network Management
 11.  Network Design
 12.  Network Troubleshooting
 13.  Network Virtualization
 14.  Network Automation

Očekuje se da polaznici ovog kursa u toku trajanja ovog kursa, kroz pobrojane teme, savladaju teoretska i praktična znanja koja se ogledaju u sledećem:

 • teoretska znanja:
  • skaliranje lokalnih mreža
  • napredni ruting protokoli
  • povezivanje mreža na velikoj geografskoj udaljenosti
  • obezbeđivanje kvaliteta servisa korisnicima
 • praktična znanja:
  • povezivanje lokalnih mraža na internet
  • korišćenje tehnika za obezbeđivanje kvaliteta servisa
  • povezivanje i podešavanje rutiranja na velikim mrežama
  • tunelovanje saobraćaja kroz javne mreže
  • bezbednosna podešavanja rutera i zaštita mreža

Primer zadatka koji polaznici rešavaju i praktično implementiraju na opremi u učionici na praktičnom delu ispita na kraju ovog kursa je prikazan na slici ispod.