CCNA1

CCNA 1 – Introduction to Networks

CCNA1 je prvi od tri kursa. Predstavlja uvod u oblast računarskih mreža, a akcenat je stavljen na mrežnu terminologiju, protokole, LAN, MAN, OSI modele, kabliranje i alate za pravljenje i proveru kablova, Ethernet, IP adresiranje i mrežne standarde.

Cilj ovog kursa je savladavanje osnova funkcionisanja računarskih mreža i umrežavanja.

Pregled tema obrađenih u CCNA1:

 1.  Networking Today
 2.  Basic Switch and End Device Configuration
 3.  Protocols and Models
 4.  Physical Layer
 5.  Number Systems
 6.  Data Link Layer
 7.  Ethernet Switching
 8.  Network Layer
 9.  Address Resolution
 10.  Basic Router Configuration
 11.  IPv4 Addressing
 12.  IPv6 Addressing
 13.  ICMP
 14.  Transport Layer
 15.  Application Layer
 16.  Network Security Fundamentals

Očekuje se da polaznici ovog kursa u toku trajanja ovog kursa, kroz pobrojane teme, savladaju teoretska i praktična znanja koja se ogledaju u sledećem:

 • teoretska znanja:
  • detaljno razumevanje rada računarskih mreža
  • uloga mrežnih protokola
  • detaljno poznavanje OSI i TCP-IP mrežnih modela i protokola svih slojeva
 • praktična znanja:
  • pravljenje mrežnih kablova i kabliranje mreže
  • planiranje i projektovanje IP adresne šeme
  • osnovna podešavanja rutera i sviča
  • implemementacija male lokalne mreže, od pravljenja kablova do podešavanja svih uređaja

Primer zadatka koji polaznici rešavaju i praktično implementiraju na opremi u učionici na praktičnom delu ispita na kraju ovog kursa je prikazan na slici ispod.

primer zadatka za prakticni deo ispita

Primer ispitnog zadatka